Jesteś tu:  Strona główna

ctr partner
Menu
Kamera

Kim jest prokurator?

Kim jest prokurator? Jakie ma obowiązki? Kto może nim zostać? Prokurator to funkcjonariusz publiczny prokuratury  do samodzielnego wykonywania czynności prokuratorskich, do którego zadań należy czuwanie nad ściganiem przestępstw. Obecnie w Polsce, zgodnie z ustawą z 1985 roku, na prokuraturę składają się cztery organy: Prokurator generalny, prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy IPN. Na stanowisko prokuratora można zostać powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o nieskazitelnym charakterze i ukończonych studiach wyższych prawniczych w Polsce (tytuł magistra), która ukończyła 26 lat, złożyła egzamin prokuratorski lub sędziowski i pracowała w charakterze asesora prokuratorskiego lub sądowego co najmniej rok.

Polecane produkty
Polecane produkty
Prokurator

Prokurator

Kim jest prokurator? Jakie są jego obowiązki? Ile zarabia? W starożytnym prawie rzymskim mianem prokuratora określało się przedstawiciela, osobę zarządzającą cudzym majątkiem albo prowadząca czyjąś sprawę sądową lub urzędową. W czasach pryncypatu urzędnik cesarski zajmujący się finansami cesarza albo sprawujący zarząd mniejszych prowincji.
Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury w Polsce

Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury w Polsce

Na wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury w Polsce składają się następujące organy: Naczelna Prokuratura Wojskowa, wojskowe prokuratury okręgowe, wojskowe prokuratury garnizonowe oraz inne jednostki tworzone w miarę potrzeby. Wojskowe jednostki organizacyjne są tworzone i znoszone przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, który określa ich siedziby oraz zakres terytorialny działania.
Krótka historia prokuratury w Polsce

Krótka historia prokuratury w Polsce

Po raz pierwszy instytucja prokuratury w Polsce pojawiła się w obrębie aparatu państwowego zaborców na początku XIX w. W tej formie ustrój prokuratury przetrwał do uzyskania przez Polskę niepodległości i funkcjonował przez pewien czas także w okresie międzywojennym.
Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury w Polsce

Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury w Polsce

W Polsce wyróżnia się cztery powszechne jednostki organizacyjne prokuratury: prokuratura krajowa (od 31 marca 2010 zastąpiła ją Prokuratura Generalna), prokuratura apelacyjna, prokuratura okręgowa oraz prokuratura rejonowa. Każda powszechna jednostka organizacyjna prokuratury ma swoje zadania i obowiązki.
Prokurator Generalny

Prokurator Generalny

Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury, odpowiedzialnym za kierowanie jej działalnością oraz wydawanie w tym zakresie zarządzeń, wytycznych i poleceń. W Polsce funkcję prokuratora generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości.
Zadania i obowiązki prokuratury

Zadania i obowiązki prokuratury

Fundamentalnym zadaniem prokuratury we wszystkich państwach jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem osób, które dopuściły się popełnienia przestępstwa. Naczelnym organem prokuratury w Polsce jest Prokurator Generalny, będący zarazem Ministrem Sprawiedliwości. Prokuratorowi Generalnemu podlegają pozostałe jednostki prokuratury, w tym: prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Prokuratura

Prokuratura

Prokuratura to urząd państwowy, który powstał z myślą o staniu na straży praworządności. Przeważnie jej działania są realizowane poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.
Obowiązki prokuratora

Obowiązki prokuratora

Prokurator jest zobowiązany do wykonywania wielu obowiązków na rzecz państwa i społeczeństwa. W pierwszej kolejności prokurator jest obowiązany do podejmowania działań określonych w ustawach, kierując się przy tym zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli.
  • Prokurator
  • Minister Sprawiedliwości
  • Prokurator Generalny
  • Prokuratura Apelacyjna