Jesteś tu:  Strona główna » Prokurator

Menu

Prokurator

Kim jest prokurator? Jakie są jego obowiązki? Ile zarabia? W starożytnym prawie rzymskim mianem prokuratora określało się przedstawiciela, osobę zarządzającą cudzym majątkiem albo prowadząca czyjąś sprawę sądową lub urzędową. W czasach pryncypatu urzędnik cesarski zajmujący się finansami cesarza albo sprawujący zarząd mniejszych prowincji.

Współcześnie słowem prokurator określamy funkcjonariusza prokuratury, uprawnionego do samodzielnego wykonywania czynności prokuratorskich, lub stopień w systemie organów prokuratorskich. Prokurator jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem prokuratorskim, w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności. Jako funkcjonariusz prokuratury strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem przestępstw. Zarobki prokuratorów są regulowane odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami. Uzależnione są od umiejscowienia w hierarchii prokuratorskiej i zajmowanej funkcji. Zajmowane stanowiska kierownicze (kierownik sekcji, naczelnik wydziału, Prokurator Rejonowy, Okręgowy lub Apelacyjny) zwiększają zasadnicze wynagrodzenie o 10-20 procent.
  • Prokurator
  • Minister Sprawiedliwości
  • Prokurator Generalny
  • Prokuratura Apelacyjna