Jesteś tu:  Strona główna »  Archiwum

Menu
Polecane produkty
Prokurator

Prokurator

Kim jest prokurator? Jakie są jego obowiązki? Ile zarabia? W starożytnym prawie rzymskim mianem prokuratora określało się przedstawiciela, osobę zarządzającą cudzym majątkiem albo prowadząca czyjąś sprawę sądową lub urzędową. W czasach pryncypatu urzędnik cesarski zajmujący się finansami cesarza albo sprawujący zarząd mniejszych prowincji.
Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury w Polsce

Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury w Polsce

Na wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury w Polsce składają się następujące organy: Naczelna Prokuratura Wojskowa, wojskowe prokuratury okręgowe, wojskowe prokuratury garnizonowe oraz inne jednostki tworzone w miarę potrzeby. Wojskowe jednostki organizacyjne są tworzone i znoszone przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, który określa ich siedziby oraz zakres terytorialny działania.
Krótka historia prokuratury w Polsce

Krótka historia prokuratury w Polsce

Po raz pierwszy instytucja prokuratury w Polsce pojawiła się w obrębie aparatu państwowego zaborców na początku XIX w. W tej formie ustrój prokuratury przetrwał do uzyskania przez Polskę niepodległości i funkcjonował przez pewien czas także w okresie międzywojennym.
Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury w Polsce

Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury w Polsce

W Polsce wyróżnia się cztery powszechne jednostki organizacyjne prokuratury: prokuratura krajowa (od 31 marca 2010 zastąpiła ją Prokuratura Generalna), prokuratura apelacyjna, prokuratura okręgowa oraz prokuratura rejonowa. Każda powszechna jednostka organizacyjna prokuratury ma swoje zadania i obowiązki.
Prokurator Generalny

Prokurator Generalny

Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury, odpowiedzialnym za kierowanie jej działalnością oraz wydawanie w tym zakresie zarządzeń, wytycznych i poleceń. W Polsce funkcję prokuratora generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości.
Zadania i obowiązki prokuratury

Zadania i obowiązki prokuratury

Fundamentalnym zadaniem prokuratury we wszystkich państwach jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem osób, które dopuściły się popełnienia przestępstwa. Naczelnym organem prokuratury w Polsce jest Prokurator Generalny, będący zarazem Ministrem Sprawiedliwości. Prokuratorowi Generalnemu podlegają pozostałe jednostki prokuratury, w tym: prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Prokuratura

Prokuratura

Prokuratura to urząd państwowy, który powstał z myślą o staniu na straży praworządności. Przeważnie jej działania są realizowane poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.
Obowiązki prokuratora

Obowiązki prokuratora

Prokurator jest zobowiązany do wykonywania wielu obowiązków na rzecz państwa i społeczeństwa. W pierwszej kolejności prokurator jest obowiązany do podejmowania działań określonych w ustawach, kierując się przy tym zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli.
  • Prokurator
  • Minister Sprawiedliwości
  • Prokurator Generalny
  • Prokuratura Apelacyjna