Jesteś tu:  Strona główna » Prokuratura

Menu

Prokuratura

Prokuratura to urząd państwowy, który powstał z myślą o staniu na straży praworządności. Przeważnie jej działania są realizowane poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.

W Polsce prokuraturę stanowią: Prokurator Generalny, prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W niektórych państwach (zwłaszcza w tych, w których panuje system prawa o charakterze anglosaskim), prokuratura jest instytucją niezależną, niezawisłą i samorządną (tak jak sądownictwo). W większości państw prokuratura jest podległa rządowi lub określonemu ministrowi (taki przypadek mamy w Polsce). Powszechny jest też podział na pion cywilny i wojskowy (tak jak sądownictwo).
  • Prokurator
  • Minister Sprawiedliwości
  • Prokurator Generalny
  • Prokuratura Apelacyjna