Jesteś tu:  Strona główna » Prokurator Generalny

Menu

Prokurator Generalny

Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury, odpowiedzialnym za kierowanie jej działalnością oraz wydawanie w tym zakresie zarządzeń, wytycznych i poleceń. W Polsce funkcję prokuratora generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Na wniosek prokuratora generalnego prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje zastępcę i zastępców prokuratora generalnego. Z urzędu jednym z zastępców prokuratora generalnego jest naczelny prokurator wojskowy. Prokurator Generalny ma wiele obowiązków i zadań, do których w pierwszej kolejności należy zaliczyć: podejmowanie wszelkich czynności związanych z funkcjonowaniem prokuratury, koordynowanie działalności w ściganiu przestępstw, zgłaszanie Sądowi Najwyższemu wniosków w sprawie nadzoru nad orzecznictwem sądów powszechnych i szczególnych. Prokurator generalny może kierować do Trybunału Konstytucyjnego postulaty o stwierdzenie zgodności aktu normatywnego z konstytucją lub ustawą. Prokurator generalny przedstawia również Prezydentowi RP wnioski dotyczące ułaskawienia osób skazanych przez sądy.
  • Prokurator
  • Minister Sprawiedliwości
  • Prokurator Generalny
  • Prokuratura Apelacyjna