Jesteś tu:  Strona główna » Krótka historia prokuratury w Polsce

Menu

Krótka historia prokuratury w Polsce

Po raz pierwszy instytucja prokuratury w Polsce pojawiła się w obrębie aparatu państwowego zaborców na początku XIX w. W tej formie ustrój prokuratury przetrwał do uzyskania przez Polskę niepodległości i funkcjonował przez pewien czas także w okresie międzywojennym.

Sytuacja diametralnie zmieniła z chwilą wydania przez prezydenta rozporządzenia z mocą ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, co miało miejsce w roku 1928. Dzięki nowym regulacjom prawnym prokuratura została ściśle powiązana z sądownictwem. Wtedy też właśnie stanowisko Naczelnego Prokuratora połączono z funkcją Ministra Sprawiedliwości. Na szczeblu centralnym prokuratura podlega pod nadzór prokuratorski w Ministerstwie Sprawiedliwości, a jako jej jednostki organizacyjne powołano prokuraturę przy Sądzie Najwyższym, sądach apelacyjnych oraz sądach okręgowych. Instytucję przedwojennej prokuratury oparto na zasadzie centralizmu i hierarchicznego podporządkowania. Obecnie w Polsce prokuraturę stanowią:
Prokurator Generalny,
prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury,
prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
  • Prokurator
  • Minister Sprawiedliwości
  • Prokurator Generalny
  • Prokuratura Apelacyjna